Paket ArıtmaPaket Arıtma Proje Onayı İçin Gerekli Evraklar
Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi 15.3.2012 tarihinde değişti.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunun ve 2012/9 A.A.T.Proje Onay Genelgesi için tıklayın.

Proje Onayı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler


 

          Proje onay dosyaları Arsimak tarafından hazırlanarak 3 nüsha ve CD ortamında Çevre İl Müdürlüğüne teslim edilir proje onay süreci Arsimak tarafından takip edilerek sonuçlandırılmaktadır. Firmamız tarafından tamamlanacak evraklar dışında işvereninde temin etmesi gereken bir çok evrak talep edilmektedir. Bu aşamada arıtma tesisinin kurulacağı tesisin bulunduğu alanın özel bir statüsü olup olmadığının  ( Sit alanı, milli park, su toplama havzası, mutlak koruma alanı v.s. ) belirtilmesi çok önemlidir. Proje onay sürecinde Çevre İl Müdürlüğünden talep edilen işverenin temin etmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda listelenmiştir.

 

1. Arıtılmış suyun verileceği kanal,dere, dereyatağı vb.’nin coğrafi ismi ,su kalitesi , tanımı ve atıksu arıtma tesisine uzaklığı.

2. İşletmeyi temsilen resmi temaslarda bulunabilecek 2 kişinin iletişim bilgileri (adres,tel,faks,cep no )ssk lı olacaklar.

3. İşletmenin resmi adı ünvanı ve adresi

4. Firmayı temsil edecek kişinin ( Proje onay başvuru dilekçesini imzalayacak kişi) işletmeyi temsil etme yetki belgesi.

5. Firmayı temsil edecek kişilerin kimlik ve SGK bilgileri (sigorta hizmet dökümü)

6. İşletmeye ait genel yerleşim planı ve genel yerleşim planı üzerinde atıksu arıtma tesisinin gösterilmesi.

7. Deşarj yerine kadar uzanan hattın ( arıtma tesisi çıkışından deşarj noktasına kadar olan borulama ) ve  arıtma ünitesininde gösterildiği altyapı projesi. ( Kotları ve kordinatları belirtilecek ) Genel yerleşimden farklı olarak hazırlanacak.

8. Arıtma Ünitesinin de bulunacağı genel yerleşim planı.

9. Kuyu suyu kullanılıyorsa kullanma suyu analizi ve kuyu ruhsatı - şebeke suyu kullanılıyorsa belediyeyle yapılmış sözleşme .

10. 1/25000 lik harita üzerinde işletmenin bulunduğu yerin gösterilmesi ve atıksu arıtma tesisinin kordinatlarının (google earth’ten yardım alabilirsiniz) yazılması gerekmektedir. ( 3 nüsha )

11. Varsa İmar durum belgesi

12. Varsa ÇED raporu


Paket Arıtma Proje Onay Genelgesi için tıklayın


ARSİMAK ARITMA SİSTEMLERİ MAK. SAN. LTD. ŞTİ.
Merkez & Fabrika : Sultan Orhan Mah. Hasköy San. Sit.14/B Blok No:7 Gebze / KOCAELİ - TÜRKİYE
Tel : 444 4 821 /  + 90 262 644 80 99 (pbx)
Fax : + 90 262 642 21 17
Bilgi için : info@arsimak.com.tr